Sömnutredning:       2000 Kr

Känner du dig trött? Lider du av snarkning? Du bör utesluta "sömnapnésjukdom" som bakomliggande orsak.
Sömnapné ökar risken för hjärt- och kärlsjukdomar. 

Läkarkonsultation ingår alltid för patienter som genomgår undersökningen för första gången.


Kontroll av snarkskena:      
Med konsultation:              2000 Kr


Har du snarkskena och vill kontrollera effekten?
Vi rekommenderar årlig sömnregistrering med snarkskena då snarkskenan
kan tappa sin effekt pga utslitning.  

 


Kontroll av CPAP-maskin:      
Med konsultation:              2000 Kr


Har du CPAP (Apnémaskin) och vill kontrollera effekten?
Vi rekommenderar årlig avläsning av kortet för att värdera effekten av 
CPAP-behandling och eventuellt justering av tryckförhållanden.