Sömnutredning:       1800 Kr
Känner du dig trött? Lider du av snarkning? Du bör utesluta "sömnapnésjukdom" som bakomliggande orsak.
Sömnapné ökar risken för hjärt- och kärlsjukdomar. 


Läkarkonsultation ingår alltid för patienter som genomgår undersökningen för första gången.


Kontroll av snarkskena:      
Med konsultation:              1800 Kr
Via post:                                  1500 Kr

Har du snarkskena och vill kontrollera effekten?
Vi rekommenderar årlig sömnregistrering med snarkskena då snarkskenan
kan tappa sin effekt pga utslitning.  

Du kan antingen
- utföra testet i anslutning till läkarkonsultation eller
- begära en kontroll via postförsändelse med skriftligt svar. I detta fall ber vi dig att kontakta vår mottagning via 08-420 035 70 eller email (nordicheartcenter@gmail.com). Testapparaten skickas med vanlig post till dig. Det finns en instruktionsfilm som hjälper dig att koppla på apparaten och utföra testet hemma. Du återsänder apparaten med medskickat frankerat postkuvert. Du får telefonledes besked om resultatet.


Kontroll av CPAP-maskin:      
Med konsultation:              1800 Kr
Via post:                                  1500 Kr

Har du CPAP (Apnémaskin) och vill kontrollera effekten?
Vi rekommenderar årlig avläsning av kortet för att värdera effekten av 
CPAP-behandling och eventuellt justering av tryckförhållanden.

Du kan antingen
- utföra testet i anslutning till läkarkonsultation eller
- begära en kontroll via postförsändelse med skriftligt svar. I detta fall ber vi dig att kontakta vår mottagning via 08-420 035 70 eller email (nordicheartcenter@gmail.com). CPAP-korten därefter kan skickas med vanlig post till oss. Vi återsänder kortet med ev. justeringar via post till dig och du får telefonledes besked om resultatet.