Provtagning:

- Från 1/1-2021 kommer vi inte att  beställer några blodprover innan läkarbesöket. Behovet av provtagning avgörs vid besöket.

- Vid provtagning bör patienter använda sig utav antingen Karolinska lab eller Unilab.
OBS! Vid provtagning på andra lab kommer kostnaden att belastna patienten.Var finns Karolinska lab

Var finns Unilab
 

Lab för privatbetalande patienter:

Som privatbetalande patient har du möjlighet att beställa blodprover inför ditt besök via
Norvia kliniken. 

Blodprover är handplockade analyser med fokus på hjärtat och kärl.