Arbetsprov
Arbetsprov är en värdefull metod för bestämning av cirkulations- och andningsorganens funktion. Vanligen utförs det som sittande benarbete på ergometercykel. Metoden ger viktig information för diagnos och prognos vid hjärtsjukdom och funktionsbedömning av patienter med lungsjukdom, samt för bedömning av effekt av behandling och rehabilitering. Genom tillräcklig belastning erhåller man förutom ett funktionsmått på patienterna även en symtombild som komplettering till patienten's sjukhistoria. 
 

Eko (Hjärtultraljud)

Ultraljudsundersökning av hjärtat kallas medicinskt för Ekokardiografi och är den för närvarande vanligaste och mest lättillgängliga metoden för att bedöma hjärtats storlek, struktur och funktion. 
Med hjälp av Ekokardiografi kan man bl.a. bedöma pumpförmågan, graden av klaffsjukdom och följa vissa kroniska hjärtsjukdomar som exempelvis hjärtsvikt.

 

Långtids EKG

Hjärtats frekvens och rytm kan registreras med ett vanligt vilo-EKG och man kan där se om det föreligger störningar (arytmier) i den normala hjärtaktiviteten. Oftast uppträder emellertid arytmin sporadiskt och det kan då vara svårt att fånga den på ett vilo-EKG.

 

24-timmars blodtrycksmätning

Ett vanligt fenomen är att blodtryck som mäts av läkaren vid läkarbesöket är högre än när det mäts av en distriktssköterska eller av patienten själv i hemmet. Detta fenomen, ibland kallat "vitrockshypertoni", har varit ett av skälen till att det blir allt vanligare att mäta blodtrycket under en längre period i stället för att endast mäta ett eller ett par blodtryck hos läkaren eller sköterskan. Den längre mätningen kallas 24-timmars blodtrycksmätning eller ambulatorisk blodtrycksmätning. Du får då ha på dig en speciell blodtrycksmätare som får sitta på i ett dygn. Under denna tid mäter apparaten automatiskt blodtrycket tre till fyra gånger per timme, på natten ofta bara två gånger per timme. Läkaren kan då se hur blodtrycket ligger under vardagen och hur mycket det minskar under natten, och medelvärden kan beräknas.
Samma typ av mätning används ibland också för att utvärdera resultatet av läkemedelsbehandling av blodtrycket.

 

Carotis duplex (ultraljud av halskärl)

Vid undersökningen gör vi en kartläggning av utseendet och blodflödet i halspulsådrorna. Undersökningen görs genom att man håller en ultraljudssändare på halsen och samlar in rörliga ultraljudsbilder och flödessignaler för analys. Undersökningen tar ca 20 minuter. En stroke eller TIA kan bero på förträngning av en halspulsåder. Vid misstanke om detta undersöks blodflödena i halspulsådrorna med ultraljud.

 

Duplex bukaorta (ultraljud av aorta)

är en ultraljudsundersökning av stora kroppspulsådern (aorta) i magen.Vanliga orsaker till undersökning av bukaorta: 
Storleksbedömning av aorta.
Misstanke om aneurysm, dvs en utbuktning i kärlväggen.


 

Tum-Ekg registrering
 

Det finns flera olika tekniker för registrering av EKG. 12-avlednings-EKG är standardmetoden. Vid arytmidiagnostik behövs ofta långtidsregistrering. Detta kan göras med t ex: 

  • 24- eller 48-timmars EKG-registrering
  • Vid glesa arytmisymtom är Tum-EKG överlägsen Holterregistrering. Apparaten kan lånas ut under längre tid (2-4 veckor) och upp till 400 registreringar på 30 sekunder kan lagras i minnet vilket kan senare analyseras på dator.

Spirometri (Lungtest)

Spirometri är ett test man kan göra för att undersöka hur bra patientens respiration fungerar. Man kan alltså ta reda på lungornas storlek (eller snarare volym; hur mycket luft som får plats i lungorna) vilket kan avslöja om man har en restriktiv lungsjukdom, man kan titta på hur snabbt en patient kan blåsa in eller ut, vilket kan avslöja om man har en obstruktiv lungsjukdom.