Dr. Rohani

är verksamhetschef och medicinskt ansvarig på Nordic Heart Center. Rohani är  specialist inom internmedicin, kardiologi och klinisk fysiologi. Han har varit verksam som läkare sedan 1993 och disputerade 2008 inom kardiologi på Karolinska Institutet. Hans intresseområde är tidig diagnostik av åderförkalkning med hjälp av ultraljudteknik. Rohani har publicerat och medverkat i ett flertal vetenskapliga artiklar.

Naghmeh Khamoosh 
tillträder som VD den 1 September 2015. Hon är i grunden systemvetare med intresse för marknadsföring. Khamoosh har tidigare arbetat på IFS och Avesta Art och kommer att vara ansvarig  för företagets utveckling.

.