Utredning av bröstsmärta:     3500 kr

En kärlkrampsattack upplevs som en diffus, krampartad eller tryckande smärta bakom bröstbenet alternativt som ett band tvärs över bröstet. Ofta, men inte alltid, går det att se förändringar på EKG. Ibland kan även blodprover ge en fingervisning. Många gånger är dock blodproverna helt normala och det är inte alltid som EKG visar några förändringar. Däremot kan eventuell syrebrist i hjärtmuskeln, liksom onormal hjärtrytm, märkas vid ett arbetsprov på cykel där EKG registreras.
I denna utredning ingår:
* Konsultation
* Arbetsprov
* Ultraljudundersökning av hjärtat

Utredning av flimmer:     3000 Kr

Har du rätt behandling mot ditt flimmer?
Det är viktigt att upptäcka förmaksflimmer då det bland annat kan leda till blodproppar som orsakar stroke.
Vi går igenom din flimmersjukdom och dess behandling enligt uppdaterad riktlinjer från Socialstyrelsen. Vi utför ultraljudundersökning och långtids EKG-registrering för att optimera din behandling. Vi går igenom indikationer för ablationsbehandling.
I denna utredning ingår:
* Konsultation
* Långtids EKG-registrering
* Ultraljudundersökning av hjärtat

Utredning av arytmi:     4500 Kr

Känner du ofta hjärtklappning? Vissa typer av arytmier bör man behandla i tid för att förebygga komplikationer. 
Vi går igenom din sjukdomsbild och försöker kartlägga arytmin med långtids EKG-registrering alternativt Tum-EKG registrering (en bärbar EKG-apparat som man lånar för flera veckor vilket ökar chansen att kunna registrera arytmin).
Vi utför arbetsprov och ultraljudundersökning för att utesluta allvarliga hjärtfel som bakomliggande orsak till arytmin.
I denna utredning ingår:
* Konsultation
* Långtids EKG-registrering alternativt Tum-EKG
* Arbetsprov
* Ultraljudundersökning av hjärtat

Tidiga tecken till åderförkalkning:     3500 Kr

Med hjälp av ultraljudteknik kan man uppskatta graden av åderförkalkning och upptäcka tidiga tecken till kärlväggs förändringar. Vi går igenom dina riskfaktorer således riskprofilering.
I denna utredning ingår:
* Konsultation
* Ultraljud av hjärta ( Ekokardiografi)
* Ultraljud av halskärl (Duplex Carotis)
* Ultraljud av stora kroppspulsådern

Utredning av Kranskärlsjukdom:       4500 Kr

Med hjälp av ultraljudsteknik kan man uppskatta graden av åderförkalkning och upptäcka tidiga tecken till kärlväggs förändringar. Vi går igenom dina riskfaktorer således riskprofilering. Vi undersöker dig med ultraljud av hjärta
(Ekokardiografi), ultraljud av halskärl (Duplex Carotis), ultraljud av stora kroppspulsådern (Duplex aorta) samt ett arbetsprov. Därefter får du råd om livsstilsförändring och ev. medicinska behandlingsmöjligheter.
I denna utredning ingår:

* Arbetsprov
* Ekokardiografi (hjärtultraljud)
* Carotiskärl (Ultraljud av halskärl)
* Ultraljud av bukaorta

Utredning av högt blodtryck:      6000 Kr

Blodtrycket är det tryck som uppstår i blodkärlen när blodet drivs från hjärtat ut i kroppen och senare tillbaka till hjärtat. Högt blodtryck försvårar hjärtats pumparbete och kan vara allvarligt om du inte får det behandlat. Har du högt blodtryck ökar risken för framför allt stroke men även för hjärtinfarkt, hjärtsvikt, njursjukdom, demens och försämrad blodcirkulation i benen.

Dag 1:
Du träffar läkaren och går igenom dina riskfaktorer. Läkaren utför ultraljudsundersökningar och därefter påkopplas en apparat för att mäta blocdtrycket under ett dygn.

Dag 2:
Genomgång av blodtrycksmätningen samt förbredelse för sömnregistrering.

Dag 3:
Genomgång av sömnregistrering. Summering av all resultat och ställningstagande till lämplig behandling.

I denna utredning ingår:
* Konsultation 
* 24-timmars blodtrycksmätning
* Ultraljudundersökning av hjärtat
* Ultraljud av halskärl
* Ultraljud av  stora kroppspulsådern
* Sömnapnéutredning