Eko (hjärtultraljud) och konsultation:     3500 Kr
 

Med hjälp av Ekokardiografi kan man bl.a. bedöma pumpförmågan, graden av klaffsjukdom och följa vissa kroniska hjärtsjukdomar som exempelvis hjärtsvikt.

Arbetsprov:     3500 kr
 

Metoden ger viktig information för diagnos och prognos vid hjärtsjukdom och funktionsbedömning av patienter med lungsjukdom, samt för bedömning av effekt av behandling och rehabilitering.

Långtids EKG:     3500 Kr
 

Vid misstanke på rytmrubbning i hjärtat kan man med denna metod registrera varje hjärtslag under en längre period, vanligtvis under 24 timmar. 

Tum-ekg:     3500 Kr

Arytmier, som innebär att hjärtat slår oregelbundet eller att pulsen är för snabb alternativt för långsam, är ofta intermittenta och svåra att fånga på vilo-EKG. Ibland är arytmier symtomgivande, ibland inte. 
Tum-EKG under 2-4 veckor kan användas som screening för att hitta asymtomatiskt förmaksflimmer men också till symtomgivande arytmier med glesa intervall. 

Långtids blodtryck:     3500 Kr
 

En 24-timmars blodtrycksmätning ger en säkrare bedömning av blodtrycksläget inför eventuell behandling. Undersökningen ger bra information om hur blodtrycket varierar i din vanliga miljö, hemma eller på jobbet.

Ultraljud på halskärl (Carotis):    3500 kr
 

En ultraljudsundersökning av halskärlen utförs för att se kärlväggarnas utseende, plackförekomst samt mätning av blodflöden för att kunna gradera eventuella förträngningar.

Ultraljud av kroppspulsådern:    2500 kr
 

Med hjälp av ultraljud kan vi se om du har ett bråck på stora kroppspulsådern. Det är viktigt att upptäcka i tid eftersom bråcket kan orsaka svåra blödningar om det brister.