Högt blodtryck eller hypertension
Vad är normalt blodtryck?
Hur behandlar man blodtrycket?
Vad är risker med obehandlat hypertension?
Hur utreder man högt blodtryck?

Snakning och sömnapnésjukdom
Vad är sömnapné?
Sambandet mellan sömnapné och hjärtsjukdomar.
Hur behandlar man sömnapné?